BRIEF STRONY INTERNETOWEJ

Poniższy brief pozwoli mi wstępnie ustalić Państwa wymagania dotyczące
strony internetowej. Jego wypełnienie powinno zająć kilkanaście minut.
Wszystkie informacje podane w briefie są objęte klauzulą poufności i zostaną
wykorzystane jedynie w firmie ASPERS Przemysław Biegała podczas przygotowywania oferty, jak i
pracą nad samą stroną internetową.
Jeżeli jakaś informacja wydaje się Państwu zbędna, można ją pominąć.
Proszę o uzupełnianie jak największej ilości pól.
W razie pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

 

Pozdrawiam

Przemysław Biegała

Dane osoby kontaktowej

Informacje o stronie internetowej

To już
KONIEC!
Dziękuję bardzo za poświęcony czas, oraz wypełnienie briefu!