25 maja 2018 r. zakończy się okres przejściowy wdrożonego przez UE w maju 2016 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych potocznie nazywanego RODO.

Rozporządzenie stosuje się względem przetwarzania danych osobowych osób przebywających w Unii jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom lub monitorowaniem ich zachowań.

Warto podkreślić, że RODO nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać wprowadzone w Twojej firmie. Wymagane procedury oraz dokumenty mające zapewnić właściwą ochronę danych osobowych będą więc zależeć od specyfiki Twojej działalności.

W RODO określono siedem podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

 • ZASADA ZGODNOŚCI Z PRAWEM, RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI – przetwarzać dane wolno w sposób zgodny z prawem (m.in zgody na przetwarzanie danych oraz przejrzysty dla osób),
 • ZASADA OGRANICZENIA CELU PRZETWARZANIA DANYCH – dane muszą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH – dane zbieramy tylko w takim zakresie, co niezbędne dla celów w których są przetwarzane
 • ZASADA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH – należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane
 • ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWANIA DANYCH – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 • ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH – zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych, ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 • ZASADA ROZLICZALNOŚCI – ta ostatnia oznacza, że administrator musi wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodne z w/w zasadami.

W ostatnim czasie firmy zostały zalane potokiem Alarmujących Promocji, które mają je uchronić przed olbrzymimi karami finansowymi.

Czy jest czego się bać?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć już w kolejnym wpisie.

Tymczasem wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam do zapoznania się z bardzo rzetelnym podcastem Marka Jankowskiego, który w rozmowie z Tomaszem Polakiem wyjaśnia jak przygotować firmę do RODO.

[su_audio url=”http://aspers.pl/RODO”]

 

Jak zaktualizować już dziś wersję 1803 systemu Windows 10?

Microsoft udostępnił wersję 1803  Windows 10 – aktualizację z kwietnia 2018 roku.

Globalne wdrożenie rozpocznie się 8 maja 2018 r., Co oznacza, że ​​urządzenia będą automatycznie pobierać aktualizację bez konieczności ręcznego sprawdzania aktualizacji przez użytkowników.

Użytkownicy, którzy chcieliby jednak już dziś zdobyć nową wersję, muszą niejako wymusić ten proces.

Najłatwiej przeprowadzić to z poziomu wbudowanego w system systemu aktualizacji:

 • Kombinacją przycisków Windows-I, otwieramy aplikację Ustawienia.
 • Przejdź do Aktualizacje i zabezpieczenia
 • Kliknij przycisk „sprawdź aktualizacje”.
 • Nowa aktualizacji powinna pojawić się na liście dostępnych uaktualnień.

Zdarzyć się jednak może, że z przyczyn znanych tylko Microsoft, Twój system nie zaproponuje aktualizacji. Wtedy pozostaje drugi sposób.

W tym przewodniku pokażę, jak pobrać aktualizację systemu Windows 10 bez korzystania z aktualizacji systemu Windows.

Sugeruję utworzenie kopii zapasowej całej partycji systemowej przed uruchomieniem aktualizacji, ponieważ przeszłość wykazała, że ​​użytkownicy mogą napotkać wszelkiego rodzaju problemy podczas próby uaktualnienia systemu do nowej wersji aktualizacji funkcji.

Proces aktualizacji oczywiście można przeprowadzić w tle. Zasadniczo nie ma on wpływu na normalną pracę systemu.

Standardowo już po zakończeniu aktualizacji otrzymujemy możliwość powrotu do poprzedniej wersji systemu.