Dziś oficjalnie rusza projekt Przedszkole 2.0 – inicjatywa stowarzyszenia Qbit – która ma na celu porządkowanie systemu stron internetowych w żorskich przedszkolach i zapewnienie ich zgodności z przepisami dostępności cyfrowej.
 
Jest mi niezmiernie miło móc współuczestniczyć w tym projekcie. Aspers odpowiedzialny jest za wsparcie placówek w obsłudze stron internetowych oraz dbanie o ich należyte działanie.
Lista placówek biorących udział w projekcie
 • p5.zory.pl
 • zsp1.zory.pl
 • p6.zory.pl
 • zsp8.zory.pl
 • zsp9.zory.pl
 • zsp5.zory.pl
 • p13.zory.pl
 • p19.zory.pl
 • p22.zory.pl
 • p23.zory.pl
Jak zaktualizować już dziś wersję 1803 systemu Windows 10?

Z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Nowy obowiązek jest umotywowany postępującym procesem digitalizacji spółek akcyjnych, a jednocześnie ma na celu zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy.

Ustawa zmieniająca z 30 sierpnia 2019 r. wprowadza w art. 5 k.s.h. nowy § 5, zgodnie z którym Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, takie rozwiązanie ma usprawnić ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczyć ryzyko nieinformowania akcjonariuszy o istotnych dla nich kwestiach oraz zapewnić większą stabilność i bezpieczeństwo obrotu. Z uzasadnienia można więc wnosić, że obecny system publikacji ogłoszeń tego skutku nie zapewnia. Prowadzenie własnej strony www nie zastąpi jednak wymogu publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jej posiadanie będzie dodatkowym obowiązkiem, czyli będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami.

Co powinno się znaleźć na stronie internetowej spółki akcyjnej?

Podstawowy zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki określa art. 206 § 1 k.s.h., zgodnie z którym informacje na stronie internetowej powinny zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto, jak wskazuje nowy przepis, na stronie powinny się znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek. Oznacza to, że spółki na swoich stronach www powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów. Wymóg ten, jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, podyktowany jest chęcią ograniczenia potencjalnych sytuacji, w których dochodzi do informowania akcjonariuszy w taki sposób, aby w praktyce ich nie poinformować, co jest często spotykanym zjawiskiem w wypadkach konfliktów wewnątrz spółki.

Sankcje za naruszenie obowiązku prowadzenia strony internetowej

Spółka, która nie posiada strony internetowej albo jej nie aktualizuje na bieżąco, naraża się na daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim niezamieszczenie na stronie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu lub jej zamieszczenie niezgodnie z wymogami formalnymi przewidzianymi przez przepisy prawa może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. W takiej sytuacji akcjonariusz, który był nieobecny na walnym zgromadzeniu, uzyska podstawę do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub uchylenie podjętej uchwały (por. art. 422 § 2 pkt 4 k.s.h.).

Dlatego spółka powinna zadbać o stałą aktualizację strony internetowej i czuwać nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, aby zminimalizować ryzyko zarzucenia spółce jakichkolwiek nieprawidłowości.

Należy mieć na uwadze, że zamieszczenie na stronie informacji z naruszeniem trybu zwołania walnego zgromadzenia wyznaczonego reżimem art. 402 k.s.h., tj. poprzez nieopublikowanie wszystkich niezbędnych informacji lub ogłoszenie jego zwołania później niż na 3 tygodnie przed jego terminem, może uzasadniać zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia.

Jako że zarząd prowadzi sprawy spółki akcyjnej, jest on co do zasady organem odpowiedzialnym za prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej, ergo w gestii zarządu leży podejmowanie decyzji dotyczących zamieszczanych informacji. Niejasne jest jednak, czy jeśli zgromadzenie zostanie zwołane przez inny organ spółki akcyjnej, to zarząd jest w dalszym ciągu zobligowany do zamieszczenia informacji na stronie internetowej, czy też wówczas obowiązek ten ciąży na organie zwołującym walne zgromadzenie. W takich sytuacjach problematyczne może być bowiem uczynienie zadość obowiązkowi informacyjnemu.

Kara grzywny za niedopełnienie obowiązku informacyjnego

Zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą również konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych, tj. podmiotów uprawnionych do reprezentacji. Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd rejestrowy w wysokości 5 000 zł (por. art. 595 k.s.h.).

Obowiązek zgłoszenia adresu strony internetowej do rejestru

Wraz z nowelizacją kodeksu spółek handlowych zmianie uległ również art. 47 ustawy o KRS, zgodnie z którym spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązane są zgłosić adres strony internetowej do rejestru.

Źródło: http://www.codozasady.pl/

Czym jest WordPress? – podstawowe informacje

WordPress to system zarządzania treścią, czyli tzw. CMS  (ang. Content Management System), dzięki któremu jesteś w stanie stworzyć stronę internetową, nawet bez znajomości programowania oraz zdolności graficznych. Tego typu systemy umożliwiają stworzenie prostej witryny, tak by była ona skuteczna i godnie reprezentowała Was w biznesie online lub była po prostu wizytówką teleadresową osoby lub firmy. Należy wspomnieć, że WordPress jest jednym z najpopularniejszych typów CMS-ów i oparte są na jego kodzie strony proste jak wizytówka Szewca z Radomia po rozbudowane serwisy medialne.

 WordPress – Dlaczego jest tak popularny?

Po pierwsze? PROSTOTA.

Po drugie? WordPress jest darmowy. (Oczywiście istnieją płatne motywy oraz wtyczki, ale co do zasady stronę na WordPress’ie możemy mieć za darmo).

Jądro systemu WordPress podobnie, jak w przypadku np. Wikipedii, jest nieustannie doskonalone i uzupełniane przez bardzo liczną społeczność skupioną wokół projektu.

Każdego dnia pojawiają się coraz to nowe wtyczki, szablony i dodatki do silnika WordPress.

Zastosowanie oprogramowania WordPress

WordPress ma szereg zastosowań w obszarze kreowania witryn internetowych takich jak:

 • Blogi
 • Sklepy Internetowe (WooCommerce) – przy zastosowaniu odpowiednich wtyczek
 • Wizytówki Firm
 • Wizytówki eksperckie
 • Fora internetowe
 • Portale społecznościowe
 • i wiele wiele innych

Zalety WordPress’a

Rozszerzalność

Ogromną zaletą WordPress jest jego rozszerzalność w postaci wtyczek, dzięki którym zaledwie kilkoma kliknięciami jesteś w stanie dodać nowe funkcje do swojej strony internetowej. Potrzebujesz formularz kontaktowy? Wybierasz dedykowaną wtyczkę formularza i już możesz pozyskiwać dane zwrotne od osób odwiedzających stronę. Chcesz dodać mapkę dojazdową do siedziby firmy lub placówki oświatowej? Tu też sprawę załatwi odpowiednia wtyczka! Interesują Cię bardziej zaawansowane opcje, takie jak sklep internetowy? Instalujesz wtyczkę WooCommerce i gotowe! Jesteś właścicielem sklepu internetowego.

Instalacja wtyczek to temat na osobny artykuł, a ich zbiór (ponad 55 tyś.) na stronie wordpress.org na dzień w którym powstaje ten wpis, pozwoli znaleźć taką, jaka aktualnie jest potrzebna.

Motywy

Kolejną świetną funkcją jaką zapewnia WordPress są motywy, dzięki nim kilkoma kliknięciami możesz zmieniać wygląd swojej strony internetowej.

Motywy dzielimy na komercyjne (płatne) oraz darmowe, z których również możemy wybierać do woli pod adresem 

Od czego zacząć?

Opcja całkowicie darmowa

https://wordpress.com/ 

Powyższy link zaprowadzi Cię serwisu oferującego darmowe strony oparte o system WordPress.

W tym przypadku skazani jesteśmy na ograniczenia adresu oraz zasobów serwera. Dla prostych blogów to jednak żadna przeszkoda.

Własna domena i hosting – to już niestety koszta

Potrzebujesz stronę w własnym adresie? Tu pojawia się już koszt, który musisz ponieść. Dodaj do tego jeszcze miejsce na stronę na „własnym” serwerze i możesz oficjalnie zamknąć listę kosztów, ciesząc się swoją własną strona internetową.

Na zakończenie

Trzy adresy potrzebne do rozpoczęcia przygody a stroną opartą o WordPress

 • wordpress.org – miejsce z wtyczkami oraz motywami
 • wordpress.com – w tym miejscu można za darmo stworzyć stronę opartą o WordPress
 • aspers.pl – tu chętnie pomogę w stworzeniu profesjonalnej strony iternnetowej opartej o WordPress 🙂

2 stycznia br. zostają wprowadzone zmiany w ofercie usług informatycznych.

Poniżej znajduje się szczegółowy cenniki usług i wykaz zmian.

Abonament obsługi informatycznej już od 199 zł (było 159 zł)

Godzina pracy specjalisty IT już od 150 zł poza abonamentem (było 99 zł)

Obecne umowy z klientami pozostają bez zmian. Nowe stawki dotyczą tylko nowych klientów.

WordPress doczekał się wersji 5.0.1, w związku z tym wszystkie prowadzone przeze mnie witryny internetowe zostały lub wkrótce zostaną zaktualizowane do najnowszej wersji.

 

Mamy przyjemność zaprosić w imieniu organizatorów na Festyn Rodzinny z okazji 40 lecia osiedla Korfantego w Żorach.

Poniżej przedstawiamy plan imprezy:

[su_document url=”http://aspers.pl/wp-content/uploads/2018/06/plakat-40-lecie-wersja-2-1.pdf” width=”1200″ height=”1200″]

Jak podaje Generalny Inspektor Danych Osobowych zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD) należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy zgłoszeń powołania i odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO.

Nowy obowiązek

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych określony został w art. 37 ust. 1 RODO (w przypadku podmiotów publicznych należy dodatkowo uwzględnić art. 9 nowej ustawy o ochronie danych osobowych przekazanej 16 maja 2018 r. do podpisu Prezydenta RP). Z kolei obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (to nowa nazwa organu nadzorczego) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych przewidziany został w art. 37 ust. 7 RODO.

Sposób i terminy wykonania

Sposób i terminy wykonania tego obowiązku zostały szczegółowo określone w przepisach nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 tej ustawy, w zawiadomieniu o wyznaczeniu należy wskazać:

1)     imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora,

2)     imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna,

3)     firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

4)     pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt. 2 i 3,

5)     numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

W okresie przejściowym, bezpośrednio po wejściu w życie ustawy, zostały przewidziane różne terminy na dopełnienie tego obowiązku. Zależą one od tego, czy dany podmiot przed 25 maja 2018 r. miał powołanego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a także od tego, czy nowe przepisy nakładają na niego obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Jeżeli na administratorze w świetle nowych przepisów spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD,to powiadomienia należy dokonać:

 • do 1 września 2018 r. – gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję inspektora ochrony danych (art. 158 ust. 1 i 2 nowej ustawy),
 • do 1 września 2018 r.- gdy administrator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych chce wyznaczyć inną osobę (art. 158 ust. 1 nowej ustawy),
 • do 31 lipca 2018 r. – gdy administrator nie powołał ABI przed 25 maja 2018 r. (art. 158 ust. 4 nowej ustawy).

Jeżeli na administratorze w świetle nowych przepisów nie spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD, a zdecydował się on na wyznaczenie takiej osoby, to powiadomienia powinien dokonać:

 • do 1 września 2018 r. – gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r. i decyduje, że ta sama osoba będzie pełnić u niego funkcję inspektora ochrony danych (art. 158 ust. 1 i 2 nowej ustawy),
 • do 1 września 2018 r. – gdy administrator wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r., ale do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych chce wyznaczyć inną osobę (art. 158 ust. 1 nowej ustawy),
 •  w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora ochrony danych – gdy administrator nie wyznaczył ABI przed 25 maja 2018 r., ale decyduje się na wyznaczenie inspektora ochrony danych (art. 10 nowej ustawy).

W przypadku podmiotów przetwarzających, które zgodnie z nowymi przepisami:

 • będą miały obowiązek wyznaczenia IOD, powiadomienie powinno nastąpić do 31 lipca 2018 r. (art. 158 ust. 5 nowej ustawy),
 • nie będą miały obowiązku wyznaczenia IOD, a zdecydują się na powołanie takiej osoby, powiadomienie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia (art. 10 ust. 1 nowej ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 6 nowej ustawy o ochronie danych osobowych, zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po 25 maja 2018 r. na stronie internetowej GIODO będzie udostępniony elektroniczny formularz służący do tego celu.

Zniesienie obowiązku zgłaszania ABI do rejestracji

Od 25 maja 2018 r. nie należy kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI do GIODO. Zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych, która ma wejść w życie 25 maja 2018 r., z tym samym dniem straci moc obowiązującą ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, m.in. w zakresie, w jakim przewidywała ona obowiązek zgłaszania do GIODO powołania i odwołania ABI.

 Udostępnianie informacji o IOD na stronie internetowej administratora lub podmiotu przetwarzającego

Jednocześnie przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności (art. 11 nowej ustawy o ochronie danych osobowych).

Już jutro czyli 10.05.2018 (w czwartek) mija termin zapłaty składek ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za siebie.

Ze względu na zmianę wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe PŁACIMY NOWE STAWKI.

W dniu dzisiejszym ruszyła rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 16 prowadzona poza systemem elektronicznym. W wyznaczonym terminie (zgodnie z terminarzem) rodzice mogą składajać wypełnione wnioski w przedszkolu.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w grupach bez żywienia

w Gimnazjum nr 3

 

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Składanie wniosków pisemnych

przez rodziców w przedszkolu

07.05.2018 r. godz. 800 14.05.2018 r. godz. 1500
2. Publikacja w przedszkolu list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w rekrutacji uzupełniającej

23.05.2018 r. godz. 800
3. Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców

w placówce

23.05.2018 r. godz. 800 28.05.2018 r. godz. 1500
4. Publikacja listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

30.05.2018 r. godz. 800

 

Wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Grupa rekrutacyjna Charakterystyka grupy Liczba wolnych miejsc
1. 3- 4- latki w G-3 bez żywienia ·       dla dzieci 3 i 4- letnich,

·       w Gimnazjum nr 3,

·       bez żywienia,

·       godziny 8 00 – 13 00, z możliwością

przedłużenia do 14 30.

 

14

2. 5-6- latki w G-3 bez żywienia ·       dla dzieci 5 i 6- letnich,

·       w Gimnazjum nr 3,

·       bez żywienia,

·       godziny 8 00 – 13 00, z możliwością

przedłużenia do 14 30.

 

 

8

 

[su_button url=”http://aspers.pl/wniosek” target=”blank”]Wniosek do pobrania[/su_button]

Mammografia to proste badanie, które trwa tylko kilka minut, a może uratować życie. Na początku czerwca na żorskim rynku ponownie stanie specjalistyczny mammobus Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, w którym z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. Wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych na wczesnym etapie ich rozwoju jest ważne, a przy tym znacząco zwiększa szanse na pełne wyleczenie. By ułatwić kobietom dostęp do badań, na żorskim rynku już po raz kolejny pojawi się mammobus gliwickiego Centrum Onkologii. Jest on wyposażony w najnowszej generacji cyfrowy mammograf, pozwalający uzyskać najwyższą jakość obrazu, stosując bardzo niską dawkę promieniowania. Zdjęcia opisywane są każdorazowo przez minimum 2 lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach – specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi, kobiety poddające się badaniu mają również zapewnioną bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Badania będzie można wykonać na żorskim rynku 1 i 4 czerwca w godz. 8:30-15:30 oraz od 5-7 czerwca w godz. 10:00-17:00. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Informacje pod nr tel. 32 278 98 96.

Warto podkreślić, że z darmowej mammografii mogą skorzystać wszystkie panie w wieku 50-69 lat (czyli urodzone w latach 1949-1968), bez względu na dzień i miesiąc urodzenia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii refundowanej przez NFZ. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli była wykonana.