Tag Archive for: Prawo

25 maja 2018 r. zakończy się okres przejściowy wdrożonego przez UE w maju 2016 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych potocznie nazywanego RODO.

Rozporządzenie stosuje się względem przetwarzania danych osobowych osób przebywających w Unii jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom lub monitorowaniem ich zachowań.

Warto podkreślić, że RODO nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać wprowadzone w Twojej firmie. Wymagane procedury oraz dokumenty mające zapewnić właściwą ochronę danych osobowych będą więc zależeć od specyfiki Twojej działalności.

W RODO określono siedem podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

  • ZASADA ZGODNOŚCI Z PRAWEM, RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI – przetwarzać dane wolno w sposób zgodny z prawem (m.in zgody na przetwarzanie danych oraz przejrzysty dla osób),
  • ZASADA OGRANICZENIA CELU PRZETWARZANIA DANYCH – dane muszą być zbierane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
  • ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH – dane zbieramy tylko w takim zakresie, co niezbędne dla celów w których są przetwarzane
  • ZASADA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH – należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane
  • ZASADA OGRANICZENIA PRZECHOWANIA DANYCH – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
  • ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH – zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych, ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
  • ZASADA ROZLICZALNOŚCI – ta ostatnia oznacza, że administrator musi wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodne z w/w zasadami.

W ostatnim czasie firmy zostały zalane potokiem Alarmujących Promocji, które mają je uchronić przed olbrzymimi karami finansowymi.

Czy jest czego się bać?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć już w kolejnym wpisie.

Tymczasem wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam do zapoznania się z bardzo rzetelnym podcastem Marka Jankowskiego, który w rozmowie z Tomaszem Polakiem wyjaśnia jak przygotować firmę do RODO.

[su_audio url=”http://aspers.pl/RODO”]